Specifikacija

Oznakom izvornosti označavaju se proizvodi koji potječu iz određenog mjesta, regije ili u posebnim slučajevima države, čija kvaliteta ili karakteristike u bitnom ili isključivo, nastaju pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne sredine i čije se sve faze proizvodnje odvijaju u određenom zemljopisnom području.

Udruga Ulika je 2007. godine pokrenula projekt zaštite Ekstra djevičanskog maslinovog ulja Cres oznakom izvornosti s namjerom da se otočnim proizvođačima ulja omogući korištenje sustava kojim se potrošačima jamči posebna kvaliteta ulja i njegovo lokalno podrijetlo. Naime, oznaka izvornosti podrazumijeva da proizvod posjeduje određena svojstva koja su nastala pod utjecajem specifičnih prirodnih i/ili ljudskih čimbenika određenog zemljopisnog područja te da se sve faze proizvodnje odvijaju unutar definiranog područja.
U slučaju creskog ulja, njegova posebna svojstva rezultat su uporabe lokalnih sorti maslina, specifičnih pedoloških uvjeta i izrazito ekstenzivnog načina uzgoja maslina.
Projekt zaštite rezultirao je izradom specifikacije i registracijom oznake izvornosti na razini Republike Hrvatske u srpnju 2012. godine. Na razini Europske unije oznaka je registrirana u srpnju 2015. godine kao prva oznaka izvornosti i prvo registrirano maslinovo ulje s područja Republike Hrvatske.
Specifikaciju zaštićene oznake izvornosti Ekstra djevičanskog maslinovog ulja Cres možete preuzeti ovdje.

Preuzmi specifikaciju

zastitna oznaka izvornosti cres